Apostem per una altra manera de fer. La gestió de la Residència la portarà l’empresa pública SUMAR

Aquest mes de juny hem començat a posar les bases per una millora en la gestió i
alhora, començar a edificar un projecte de servei d’atenció a la gent gran del
nostre poble, més adaptat a les necessitats actuals. Això es va materialitzar en el
ple extraordinari del dia 12 de juny on es va fer l’aprovació de l’encàrrec del servei,
és a dir la contractació de la gestió, a l’empresa SUMAR, Serveis Públics d’Acció
Social de Catalunya, SL, depenent majoritàriament de la Diputació de Girona.
Aquesta nova gestió servirà per reorganitzar administrativament l’entitat i per fer
un pla de treball professionalitzat per continuar millorant l’assistència diària als
residents. D’aquesta manera podrem garantir la viabilitat del centre i la millora dels
serveis que s’hi donen. I com no podria ser d’una altra manera, amb la seguretat
de tenir sempre un control de la feina que s’hi farà per part de l’Ajuntament. I com
ho podrem fer? Doncs per què l’Ajuntament és soci d’aquesta empresa, ja que en
va comprar una acció i per tant es continua essent el màxim responsable.
Des de fa anys s’arrossega un problema en la gestió (econòmica i administrativa) i
ara és el moment de fer un pas valent. El descontrol en la gestió, la marxa de bona
part de l’equip administratiu, el poc rigor econòmic pressupostari i la necessitat de
complir amb els procediments legals són els principals motius d’aquesta decisió.
No cal dir que la pandèmia del COVID també ha entrat en escena i també es pot
sumar a aquest llistat de motius. Hem de garantir que la gestió excel·lent que s’ha
fet per evitar el contagi dins del centre es continuï fent amb el millor recolzament.
No hem posat cap dubtate, en cap moment, de l’entrega, dedicació, treball,
compromís i professionalitat de tots els treballadors tal i com se’ns va acusar en el
Ple.

Al contrari, els hem agraït repetidament la feina que han fet i fan per atendre
de la millor manera a tots els residents i ho continuarem fent tantes vegades com
faci falta.

Es podria haver fet una licitació pública del servei, i això al nostre entendre era fer
un xec en blanc a una empresa que sols mira els balanços econòmics per sobre
de l’atenció a les persones. Malauradament ja n’hem tingut uns bons exemples i
no podem caure en el mateix error. La sort és poder comptar amb una empresa
pública propera que es dedica professionalment a la cura de la gent gran.

Són moltes les exigències legals que des de fa uns anys cap aquí s’han aprovat i
són d’obligat compliment per part de la Residència, que fan que sigui totalment
inviable poder-les complir si la residència continua essent un Organisme Autònom.
Pel que fa als treballadors, l’equip de govern ha exigit expressament, des de la
primera conversa amb l’empresa, el manteniment dels llocs de treball i la voluntat
de consolidació de la plantilla. D’aquesta manera la totalitat dels treballadors
hauran de regir-se pel que disposa l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors i es
subrogaran amb les condicions laborals que tinguin en el moment de l’entrada en
vigor d’aquest encàrrec, l’1 de juliol. És a dir, se’ls continuarà mantenint les
condicions laborals i el conveni col·lectiu. En qualsevol cas, se’ls respectarà les
condicions més beneficioses a títol individual.
Sumar SUMAR ofereix als municipis l’execució i la gestió de serveis i activitats
socials, assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació en
l’àmbit dels serveis socials. Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents
que genera en més i/o millors serveis per assolir una major eficàcia i eficiència.
Els regidors, com a representants polítics tenim l’obligació d’actuar al servei dels
veïns amb el màxim rigor que mana la llei i a dia d’avui la Residencia es troba en
una dificultat d’assolir amb el compliment normatiu pel que fa en matèria de
personal, contractació, procediment administratiu i les obligacions en matèria de
transparència. Voler fugir d’estudi i no reconèixer això, com es va dir en el Ple, ens
preocupa. Tantes vegades es diu públicament que es coneix la realitat del centre
que sembla que no estem parlant del mateix. Hi ha informes d’intervenció i de
secretaria i suggeriments fets des de la direcció del centre que havien de ser
atesos des de fa molts anys. No s’han resolt i voler continuar com ara ens porta a
un panorama molt difícil d’aguantar. Necessitem amb urgència una injecció d’ajuda
per part d’una empresa del sector, que millori l’organització interna i que alliberi els
treballadors de la càrrega psicològica i física que estan suportant des de fa mesos.
La situació real del centre ja s’havia exposat a principis d’any a residents, familiars
i treballadors. I s’hi ha tornat ara. S’ha discutit aquesta proposta de gestió i la
situació laboral amb el comitè d’empresa en vàries reunions (21 de maig, 1 de juny
i 10 de juny), s’han fet 2 reunions amb tots els treballadors (3 de juny), s’ha fet una
reunió amb representants del sindicat majoritari (CCOO) i s’ha presentat aquest
projecte als familiars públicament (11 de juny). Pel que respecta a l’oposició, se’ls
va informar en dues reunions prèvies a la comissió informativa d’abans del Ple, de
llarga durada, a la que van assistir també representants de l’empresa. Allà es van
tractar amb detall tots els temes. I per últim, la documentació que anava a Ple, es
tenia en el temps i forma. Dir que hem tirat pel dret és fals.

Què s’aportarà de nou? Doncs: una gestió basada en valors públics; transparència
i traçabilitat; que els usuaris siguin al centre de totes les decisions; la millora de la
qualitat del servei i professionalitat; la millora contínua dels professionals; un
seguiment i control dels equipaments i programes per part dels titulars del servei; i,
la proximitat i la relació contínua amb l’Ajuntament.
Vam fer públic a principis de legislatura que la nostra intenció era millorar la
Residencia en tos els seus aspectes i així treballarem per fer-ho realitat. Les
circumstàncies descrites més amunt ens fan prendre aquesta via per
responsabilitat i per compromís cap als residents i treballadors del centre.

A %d bloguers els agrada això:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close